35 години от образуването на Института по корабна хидродинамика (ИКХ).

Size (KB)  :  475 KB
Size (KB)  :  379 KB
Size (KB)  :  444 KB
Size (KB)  :  450 KB
Size (KB)  :  567 KB
Size (KB)  :  759 KB
Size (KB)  :  657 KB
Size (KB)  :  712 KB
Size (KB)  :  622 KB
Size (KB)  :  681 KB
Size (KB)  :  579 KB
Size (KB)  :  708 KB
Size (KB)  :  692 KB
Size (KB)  :  718 KB
Size (KB)  :  552 KB
Size (KB)  :  570 KB
Pages:     1 2 3 4