35 години от образуването на Института по корабна хидродинамика (ИКХ).

Size (KB)  :  1 071 KB
Size (KB)  :  559 KB
Size (KB)  :  561 KB
Size (KB)  :  571 KB
Size (KB)  :  581 KB
Size (KB)  :  573 KB
Size (KB)  :  537 KB
Size (KB)  :  536 KB
Size (KB)  :  524 KB
Size (KB)  :  553 KB
Size (KB)  :  565 KB
Size (KB)  :  588 KB
Size (KB)  :  629 KB
Size (KB)  :  567 KB
Size (KB)  :  602 KB
Size (KB)  :  1 181 KB
Pages:     1 2 3 4