35 години от образуването на Института по корабна хидродинамика (ИКХ).

Size (KB)  :  796 KB
Size (KB)  :  743 KB
Size (KB)  :  742 KB
Size (KB)  :  1 169 KB
Size (KB)  :  1 082 KB
Size (KB)  :  764 KB
Size (KB)  :  1 134 KB
Size (KB)  :  966 KB
Size (KB)  :  794 KB
Size (KB)  :  802 KB
Size (KB)  :  775 KB
Size (KB)  :  1 183 KB
Size (KB)  :  1 202 KB
Size (KB)  :  679 KB
Size (KB)  :  738 KB
Size (KB)  :  699 KB
Pages:     1 2 3 4