35 години от образуването на Института по корабна хидродинамика (ИКХ).

Size (KB)  :  755 KB
Size (KB)  :  741 KB
Size (KB)  :  698 KB
Size (KB)  :  668 KB
Size (KB)  :  795 KB
Size (KB)  :  817 KB
Size (KB)  :  704 KB
Size (KB)  :  768 KB
Size (KB)  :  795 KB
Size (KB)  :  992 KB
Size (KB)  :  881 KB
Size (KB)  :  832 KB
Size (KB)  :  703 KB
Pages:     1 2 3 4