Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Административни данни за Възложителя:

Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад.Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика-Варна

адрес на управление: гр. София 1574, бул. “Шипченски проход” № 67

адрес за контакти: гр. Варна 9003, кв. “Аспарухово”, п.к. 58, ул. “Уилям Фруд” № 1

Ел. поща: office@bshc.bg ; Тел.: 052 370501; Факс: 052 370514

 

Обществени поръчки

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2019 година.

 

Публично състезание - Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна – ОП1-ПС/ 2019 от 05.02.2019 г., АОП № 00897-2019-0001/ 05.02.2019 г.

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2018 година.

 

Събиране на оферти с обява - Надграждане на съществуващ клъстер за извършване на CFD симулации за нуждите на ЦХА-Варна – СОО4/ 2018 от 29.10.2018 г., АОП № 9082464/ 29.10.18 г.

 

Събиране на оферти с обява - Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година – СОО3/ 2018 от 09.10.2018 г., АОП № 9081665/ 09.10.2018 г.

 

Открита процедура - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осна фрезова машина, портален тип, с ЦПУ за производство и обмер на модели на кораби и на плаващи съоръжения за изследователската дейност на ЦХА-Варна – ОП3-ОП/ 2018 от 09.07.2018 г., АОП № 00897-2018-0003/ 10.07.2018 г.

 

Открита процедура - Регулярна доставка на компресиран природен газ за захранване на отоплителната система на ЦХА-Варна – ОП2-ОП/ 2018 от 06.07.2018 г., АОП № 00897-2018-0002/ 09.07.2018 г.

 

Събиране на оферти с обява - Доставка при условията на финансов лизинг на един брой автомобил с 4 +1 места за нуждите на ЦХА-Варна – СОО2-2018/ 05.06.2018, АОП № 9076832/ 05.06.2018

 

Събиране на оферти с обява - Зазиждане на прозорци, подмяна на AL дограма с PVC такава, изкърпване на вътрешни стени, боядисване на помещение и полагане на топлоизолация по стените на бл. „А5” – Кавитационна тръба на територията на ЦХА-Варна - СОО1-2018 / 18.05.2018, АОП № 9076242/ 18.05.18

 

Публично състезание - Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна – ОП1-ПС/ 2018 от 23.04.2018 г., АОП № 00897-2018-0001

 

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2017 година.

 

Събиране на оферти с обява с предмет „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година“ – СОО3/ 2017 от 05.10.2017 г. , АОП № 9068982/05.10.17

 

Доставка на динамометър R33-01 за пропулсивни изпитания на корабни модели – ПОЛ1-2017 от 14.09.2017 г.

 

Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна – ОП2-ПС/ 2017 от 11.09.2017 г., АОП № 00897-2017-0004 - Прекратена

 

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност (СОД) на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна" (ЦХА-Варна): недвижим имот, включващ зелени площи и сгради – ОП1-ПД/ 2017 от 15.06.2017 г., АОП № 00897-2017-0002

 

Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна - СОО-2/ 2017 от 03.04.2017

 

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижванията в Кавитационната лаборатория на ЦХА-Варна - СОО-1/ 2017 от 13.03.2017

 

*********************************************************


Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП и чл. 22г от ЗОП, публикувани на 01.10.2014 г.

 

АРХИВ - Приключили процедури

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките