Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Административни данни за Възложителя:

Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад.Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика-Варна

адрес на управление: гр. София 1574, бул. “Шипченски проход” № 67

адрес за контакти: гр. Варна 9003, кв. “Аспарухово”, п.к. 58, ул. “Уилям Фруд” № 1

Ел. поща: office@bshc.bg ; Тел.: 052 370501; Факс: 052 370514

 

Обществени поръчки

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2017 година.

 

Събиране на оферти с обява с предмет „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за срок от една година“ – СОО3/ 2017 от 05.10.2017 г. , АОП № 9068982/05.10.17

 

Доставка на динамометър R33-01 за пропулсивни изпитания на корабни модели – ПОЛ1-2017 от 14.09.2017 г.

 

Доставка на струг с ЦПУ за нуждите на ЦХА-Варна – ОП2-ПС/ 2017 от 11.09.2017 г., АОП № 00897-2017-0004

 

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност (СОД) на обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна" (ЦХА-Варна): недвижим имот, включващ зелени площи и сгради – ОП1-ПД/ 2017 от 15.06.2017 г., АОП № 00897-2017-0002

 

Специализиран превоз за сътрудниците на Центъра по хидро- и аеродинамика-Варна - СОО-2/ 2017 от 03.04.2017

 

Разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за управление на електрозадвижванията в Кавитационната лаборатория на ЦХА-Варна - СОО-1/ 2017 от 13.03.2017

 

*********************************************************


Вътрешни правила по чл. 8б от ЗОП и чл. 22г от ЗОП, публикувани на 01.10.2014 г.

 

АРХИВ - Приключили процедури

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките