Конкурси
Новини
Полезни връзки
Deep Water Towing Tank Seakeeping and Manoeuvring Basin CFD-BUL

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Административни данни за Възложителя:

Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад.Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика-Варна

адрес на управление: гр. София 1574, бул. “Шипченски проход” № 67

адрес за контакти: гр. Варна 9003, кв. “Аспарухово”, п.к. 58, ул. “Уилям Фруд” № 1

Ел. поща: office@bshc.bg ; Тел.: 052 370501; Факс: 052 370501

 

Обществени поръчки

Обществени поръчки на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна към ИМСТ „Акад. А. Балевски“ за 2015 година.

 

Ремонт на хидроизолацията на покривите на блокове “A5”, „ВЛГ”, „А4”, „В” и част от „D” на територията на ЦХА-Варна

Публична покaна:   9051296/15.03.2016 г. по Регистър на АОП.

Техническа спецификация

Образци на документи за участие

Проект на договор

Документацията се публикува от 15.03.2016 дo 31.03.2016 г. 16.00 ч.

Получените оферти се отворят на 01.04.2016 г. от 10.00 ч. в бл.“А1“ – заседателна зала на ЦХА-Варна

Разяснения относно светлиците / капандури на бл. „С“, публикувани на 21.03.2016 г.

Разяснения №2, публикувани на 23.03.2016 г.

Разяснения №3, публикувани на 24.03.2016 г.

Разяснения №4, публикувани на 28.03.2016 г.

Разяснения №5, публикувани на 30.03.2016 г.

Протокол № 1 по чл.101г. ал.4 от ЗОП, публикуван на 07.04.2016 г.

Протокол № 2 по чл.101г. ал.4 от ЗОП, публикуван на 12.04.2016 г.

 

Договор, публикуван на 26.04.2016 г.

     Приложение № 1 към договора

     Приложение № 2 към договора

     Приложение № 3 към договора

 

Назад към обществени поръчки

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките