Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Дейности

Приложни разрзботки

 

 

Научно-приложните изследвания и технологичните разработки на Центъра са фокусирани в следните направления:

  • виртуално моделиране хидродинамиката на плаващи и закотвени морски обекти и на процесите в реки и в морската брегова зона, основно с използване на лицензирани специализирани програмни продукти;

•  изследване и оптимизиране на хидродинамичните качества на съвременни морски транспортни средства, в това число: технически средства за усвояване ресурсите на океана, многокорпусни плавателни съдове, специализирани изследователски кораби и др.;

•  оценка на влиянието на ограничения фарватер върху хидродинамичните характеристики на кораби и състави за плаване по вътрешни водни пътища, включително по р. Дунав;

•  хидродинамично оптимизиране на ходовите качества на яхти и ветроходни кораби;

•  физическо моделиране и оценка на аеродинамичните характеристики на тела, обекти и технически съоръжения;

•  изграждане на лаборатория за морски възобновяеми енергийни източници – проблеми и възможности за осъществяване на моделни изследвания на ефективността на средства за извличане на енергия от ВЕИ (вятър, вълнение, течения);

•  актуализиране на експерименталните методики за хидродинамични изследвания и анализ на качеството на научния експеримент съгласно изискванията на Международната конференция на опитните басейни ITTC;

•  реконструкция и модернизация на експериментални съоръжения (плитководен басейн, аеродинамична тръба, маневрено-мореходен басейн) и техническо оборудване, внедряване на нови експериментални средства, осъвременяване на машинния парк;

•  изграждане на прототип на тренажор за речно корабоплаване и навигация;

•  унифициране на автоматизираните измервателни системи и софтуера в експерименталните съоръжения на Центъра и методите за сбор и обработка на данните, както и за управление на експеримент.

 

 

НАЗАД

 

 
   

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките