Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)


 

РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Нормативни документи

Закон за развитие на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в БАН

Правилник за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИМСТЦХА – БАН

Правилник за дейността на Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика - БАН

Вътрешни правила за уреждане на специфични особености в дейността на Центъра по хидро- и аеродинамика - Варна

 

Вътрешни документи по процедурата за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Описание на процедурата за защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна

Декларация за достоверност и оригиналност на резултати и приноси

Протокол № 1 от заседание на НЖ

Информационна карта-НАЦИД-БГ

Информационна карта-НАЦИД-Англ.

 

НАЗАД

 

 

 
 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките