Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Експертен съвет

Експертния съвет (ЕС) на Центъра по хидро- и аеродинамика е съвещателен орган към Ръководителя на ЦХА при определяне на научната политика на Центъра и при организиране и осъществяване на научната, научно-приложната и учебната дейност.

Експертният съвет обсъжда и прави предложения по въпроси, отнасящи се до развитието на научния потенциал и младите учени, професионалното развитие на академичния състав на Центъра , участието на учени в международни програми, проекти и организации, представянето и внедряването на научните резултати, публикационната дейност на учените.

Съставът на Експертния съвет се определя със заповед на Ръководителя на ЦХА и включва изявени специалисти на академична щатна длъжност в Центъра и експерти в различните научни направления на дейността.

Състав на ЕС към 21.01.2016 г.:

1. доц. д-р физ. Асен Стефанов

2. доц. инж. Владимир Ракитин

3. доц. д-р инж. Дорина Драганчева

4. проф. д-р инж. Евгени Миланов

5. проф. д-р инж. Румен Кишев

6. доц. д-р инж. Стефан Кюлевчелиев

7. ас. д-р инж. Олена Виденова

8. д-р инж. Добрин Ефремов

9. ас. инж. Анна Станева

10. ас. инж. Атанас Ковачев

11. ас. инж. Валери Димитров

12. ас. инж. Георги Ганев

13. ас. инж. Росен Начев

14. ас. инж. Светлозар Георгиев

15. ас. инж. Силвия Кирилова

16. ас. инж. Стоян Стоянов

17. инж. Александрина Василева

18. инж. Борислав Михайлов

19. инж. Валя Чотукова

20. инж. Георги Маринов

21. инж. Георги Томов

22. инж. Диана Кишева

23. инж. Живко Ботев

24. инж. Костадин Колев

25. инж. Милен Колев

26. инж. Петър Георгиев

27. инж. Светлозар Бояджиев

28. инж. Светлана Петрова-Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките