Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЗА НАС

Общо представяне


 

Комплексът от сгради и съоръжения на Центъра е разположен в южната част на гр. Варна. Близо до Варна се намира и второто по големина търговско пристанище на Република България на западния бряг на Черно море.
 

Центърът по хидро- и аеродинамика е национален научноизследователски център за фундаментални и приложни изследвания, провеждани посредством методите на физическо и числено моделиране и предназначени за решаване на научни и практически задачи в областта на корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и бреговото инженерство, екологията, националната сигурност и отбраната и др. в полза на обществото.

От 2010 г. Центърът е териториално обособено звено в състава на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика www.ims.bas.bg към Българска Академия на Науките www.bas.bg .

В обхвата на своите дейности Центърът изпълнява функциите на:

  • Специализиран научно-експериментален комплекс за морски изследвания, трансфер на технологии и иновации, експертни оценки и консултации;
  • Образователно звено за обучение на студенти, курсанти, дипломанти, стажанти и докторанти в областите на своята професионална компетентност.

В Центъра по хидро- и аеродинамика е разработена и внедрена Система за Управление на Качеството (СУК) съгласно ISO 9001:2015. Системата е сертифицирана от SGS , водеща в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране.

Центърът по хидро- и аеродинамика представя Република България в международни организации, проекти и научни форуми в областите на своята професионална компетентност.

Сертификат
 

 

ЦХА- Презентация

 

Адрес:

Улица „Уйлям Фруд“ 1, П.К. 58, 9003 Варна, кв. Аспарухово, България

Телефон:  +359 52 370 501

Факс: +359 52 370 514

Email: office@bshc.bg

www.bshc.bg

НАЗАД

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките