Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Дейности

Награди

 

 

Освен признанието на клиентите и възложителите на научно-приложни задачи, сътрудниците на Центъра получават и престижни награди от участие в тематични конкурси за постигнато високо качество и иновативност при изпълнението на изследователски и приложни проекти и технологични разработки:

•  Награда ВАРНА'2007 (в раздел „ Технически науки “ ) бе присъдена на колектив с ръководител доц. Владимир Ракитин за разработване на "Компютърна система за контрол и оценка на натоварването, устойчивостта, здравината и непотопимостта на корабите при аварийни ситуации в реални експлоатационни условия ” ;

 

 

•  Награда Варна'2010 (в раздел „ Технически науки “ ) бе присъдена на колектив с ръководител проф. Евгени Миланов за проекта „Изграждане и развитие на научноизследователска и приложна аеродинамична лаборатория в областта на природните науки”, предназначена за изследвания на обтичането на тела и конструкции в среда на въздушен поток, в т.ч. изследване аеродинамиката на надстройки и други елементи на кораби и подводни апарати

 

 

•  Награда ВАРНА'2011 (в раздел „ Технически науки “ ) бе присъдена на колектив с ръководител доц. Владимир Ракитин за проектирането и изпълнението на "Иновативна вълногенерираща система ” за генериране на вълнение в мореходния и маневрен басейн на Центъра;

 

 

 

•  Колектив сътрудници от Центъра с ръководител проф. Евгени Миланов в състава на работна група AVT -161 получи Годишната награда за 2012 год. за научни постижения на Организацията за изследвания и технологии ( RTO ) на НАТО , явяваща се най-високото отличие за изследователска група в рамките на НАТО. Наградата е признание за професионалната компетентност на колектива и за високото качество на проведените „ Числени и експериментални изследвания на маневреността на катамаран в сложни експлоатационни условия “ . Резултатите от изследванията представляват оригинален принос в цялостната оценка на съвременните методи за прогнозиране и контрол на устойчивостта на въздушни и морски превозни средства;

 

•  За научно-изследователската си дейност и участието в приложни проекти и нж. Добрин Ефремов (докторант с р-л проф. д-р инж. Евгени Миланов) бе удостоен с приза „Млад инженер на годината‘2012“ в ежегодния национален конкурс на Федерацията на научно-техническите съюзи в България за наградите „Инженер на годината“ и „Млад инженер на годината“.

 

•  Разработката „Числено параметрично изследване на вълновото съпротивление на скоростни кръглоскули катамарани“ с автори доц. Стефан Кюлевчелиев и инж. Александрина Василева бе отличена на първо място в раздел „Научно-теоретични разработки“ на Конкурс‘2013 за най-добра научна и научно-приложна разработка в чест на 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, проведен в Института по металознание, технологии и съоръжения „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика.

 

  НАЗАД

 

 
   

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките