Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Дейности

Научни изследвания и области на приложение

 

 

В Центъра се извършват следните научни и научно-приложни изследвания:

  • Хидро- и аеродинамична проектна оптимизация на морски и речни транспортни средства, сондажни платформи и инженерни средства за усвояване на океана;

•  Симулационни изследвания на качествата на кораби в реални експлоатационни условия с използуване на методите на изчислителната хидродинамика (CFD-методи) и на тренажорни системи;

•  Изследване на рискови явления и инциденти от национално значение - наводнения в българския участък на р. Дунав, аварии на кораби на море и река; разработване и внедряване на корабни информационни системи за реагиране в аварийни ситуации;

•  Изследване ефективността на морския и речен транспорт, в т.ч. разработване на интермодални схеми за ползване на водния път Рейн-Майн-Дунав и изграждане на територията на ЦХА на тренажор за обучение на корабоводители за управление на тласкаеми състави по Европейските водни пътища;

•  Моделни изследвания на хидродинамичната и аеродинамичната ефективност на средства за добиване на енергия от възобновяеми енергийни източници;

•  За устойчиво развитие на националната икономика, обществото и опазване на околната среда – изследване на рисковите фактори в корабоплаването, разработване на системи за икономия на гориво на корабите при плаване на вълнение и вятър, аеродинамични изследвания на шума и задимяването от транспортни средства, въздушното обтичане на сгради, конструкции и съоръжения;

•  За отбраната и националната сигурност – проектиране и изследване на средства за предотвратяване на терористични действия в българските териториални води, създаване на средства за виртуална реалност, кооперативни изследвания на хидродинамичните характеристики на специализирани плавателни съдове при операции в екстремални условия в партньорство с ВМС на страни-членки на НАТО.

Области на приложение на получените резултати:

  • Корабна хидро- и аеродинамика, проектиране на гребни винтове, оптимизация на корабни форми, корабни информационни системи;

  • Воден транспорт и симулатори за корабна навигация;

  • Океанско и брегово инженерство;

  • Морска индустрия;

  • Опазване на околната среда.

НАЗАД

 

 

 

 
   

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките