Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

Дейности

Предлагани услуги

 

 

Центърът извършва следните услуги:

1. Изследвания по Ходкост на кораба:

•  буксировъчни и пропулсивни моделни изпитания;

 • измерване и визуализация на обтичането на корабния корпус;
 • моделни изпитания на хидродинамичните характеристики на корабни движители;
 • компютърен анализ и проектиране на оптимални гребни винтове;
 • анализ и подобрение на ходкостта на кораба.

2. Изследвания по Динамика на кораба и океанско инженерство:

•  проектиране на кораби с отчитане на реалните експлоатационни условия на плаване;

 • теоретични и експериментални оценки на динамиката на кораба и морските съоръжения;
 • измерване на сили при закотвяне и дрейф на кораба;
 • оценка на динамиката на плаващи тела с произволна форма;
 • анализ на устойчивостта на плаващи обекти;
 • анализ на динамиката на малотонажни съдове;
 • теоретично и експериментално прогнозиране на маневрените качества на кораба;
 • натурни изследвания и бордови експлоатационен контрол;
 • симулации на динамиката на морски обекти с цел обучение на персонала.

3. Изследвания по Аеродинамика на тела, инженерни съоръжения и технически обекти.

 

4. Моделни изследвания на риболовни и рибовъдни съоръжения.

 

5. Анализи и оценки по Ефективност на водния транспорт.

 

6. Експериментални изследвания по Брегово инженерство:

•  планово разположение на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения;

 • брегова хидродинамика, разпространение и трансформация на ветрово вълнение;
 • наносни процеси, динамика на плажа и морското дъно;
 • вълнови натоварвания върху пристанищни и брегоукрепителни съоръжения;
 • разпространение на замърсители в крайбрежните води.

7. Анализи и оценки със специализиран Морски инженерен софтуер:

•  за обработка на геометрични данни;

 • за решаване на специфични задачи по числена хидродинамика;
 • за решаване на специфични задачи в областта на динамиката на кораби и плаващи съоръжения;
 • за сбор и обработка на експериментални данни.

8. Проектиране и изработване на:

•  корабни модели и модели на плаващи тела с неконвенционална форма

 • модели на гребни винтове, дюзи, рули, крила, стърчащи части

9. Разработване и изработване на експериментално оборудване, предназначено за провеждане на моделни изпитания.

Галерия

Условия и процедура за оформяне и изпълнение на контракт за възложено научно-приложно изследване или поръчка, виж тук.

 

НАЗАД

 

 

 
   

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките