Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, МЕТОДИ И АПАРАТУРА

Вълнови канал


ИХА провежда изследвания и извършва инженерни и консултантски услуги по проекти, свързани с пристанищно и брегово инженерство, управление на бреговата зона и опазване на околната среда.

За изследване на хидродинамични, наносни и екологични процеси в бреговата зона, в хидротехническите съоръжения на ИХА се провеждат моделни изследвания в условия на регулярно или нерегулярно вълнение, и течения.

Вълнови канал Основни параметри:
Дължина - 30 м
Широчина - 0.8 м
Дълбочина - 0.9 м

Вълнопродуктор, регулярни и нерегулярни вълни
     Височина на вълната - до 0.2 м
     Честота на вълната - 0.6-2.5 сек

Единични вълни
     Височина на вълната - до 0.4 м

Макс.скорост на течението - до ± 0.4 м/сек


За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките