Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Услуги и Продукти

Брегово инженерство
 • Наносни процеси. Динамика на плажа и морското дъно (наносен транспорт, ерозия, акумулация)

Изпълнени проекти

ЦХА предлага Хидравлично моделиране върху физически модели в лабораторни условия, както и Числено моделиране за целите на научно приложни изследвания, инженерни проучвания и консултантски услуги в областта на Пристанищното и брегово инженерство, Управлението на бреговата зона, и Опазването на околната среда.

Планово разположение на пристанищни и брегоукрепителни съоръжения

Хидравличните моделни изпитания на плановото разположение на пристанищни и брегови инженерни съоръжения се провеждат във Вълнови басейн, където се генерират регулярно и нерегулярно вълнение и крайбрежни течения.

По време на моделните изпитания се измерват:

 • параметри на вълнението/водно ниво
 • дифракция на вълнението
 • височина на преливане на вълната над гребена на съоръжението
 • вълново повдигане на средното водно ниво/пълзене на вълната по склона
 • дълги вълни/сейши
TOP

Брегова хидродинамика. Вълнение и трансформация на вълнението. Радиационни напрежения. Течения.

Хидравлични изследвания на разпространението на вълнението и трансформацията на вълните в плитководната зона, провеждани върху физически модели в лабораторни условия. Изследвания на индуцираните от вълните крайбрежни течения. Експерименталните изследвания се провеждат във Вълнови басейн, където може да се възпроизвежда (генерира) регулярно и нерегулярно вълнение.

По време на изпитанията се измерват:

 • параметри на вълнението/водно ниво
 • скорост на течение
 • вълново повдигане на средното водно ниво/пълзене на вълната по склона
 • дълги вълни/сейши

Численото моделиране се извършва с помощта на програмната система SWAN (разработена в Техническия Университет в Делфт, Холандия).

Численото моделиране включва симулации на:

 • Вятър и вълнение (по спектрални характеристики) в условията на дълбока и плитка вода
 • Радиационни напрежения
TOP

Наносни процеси. Динамика на плажа и морското дъно (наносен транспорт, ерозия, акумулация).

Изследванията върху физически модели в лабораторни условия на морфологични изменения в бреговата зона (наносен транспорт, ерозия/ акумулация, динамика на бреговата линия) се провеждат във 3D вълнови басейн, където се възпроизвеждат регулярно и нерегулярно вълнение с необходимите параметри, както и крайбрежни течения.

По време на експерименталните изследвания се измерват:

 • параметри на вълните и на индуцираните вълнови течения
 • положение на бреговата линия
 • степен на наносния транспорт
 • морфологични изменения на дъното

  Допълнителни изследвания на локални дънни размиви (изравяния) се провеждат във 2D вълнови канал при възпроизвеждане на регулярно и нерегулярно вълнение.

TOP

Вълнови натоварвания върху пристанищни и брегоукрепителни инженерни съоръжения

Експерименталните изследвания на вълновото натоварване върху пристанищни и брегоукрепителни инженерни съоръжения се провеждат върху физически модели в 2D вълнови канал с възпроизвеждане на регулярно и нерегулярно вълнение.

По време на изпитанията се измерват:

 • вълнови характеристики (разрушаване на вълновия гребен, височина на преливане на вълната над съоръжението, отражение/ преминаване на вълните)
 • вълново налягане (вкл. ударно вълново налягане)
 • вълнови сили (с локални датчици за сила, или със 6-компонентен динамометър)
TOP

Разпространение на замърсители в крайбрежните води. Качество на водата/качество на дънните наноси

Експерименталните изследвания на разпространението на замърсители в крайбрежните води се провеждат в 3D вълнови басейн върху физически модел на района, с възпроизвеждане на регулярно и нерегулярно вълнение и течения с необходимите параметри.

По време на експериментите се измерват:

 • параметри на вълнението и на индуцираните вълнови течения
 • соленост /проводимост на водата
 • концентрация на замърсителя

Численото моделиране на:

 • разпространение на суспендирани наноси
 • разпространение на разтворими вещества,

се извършва с помощта на разработени програми за симулиране процесите на адвекция и дисперсия на частици във флуид .

TOP

Изпълнени проекти:

1. Моделни изследвания на еволюцията на естествения плаж на юг от гр.Несебър - нов град (1982)
2. Моделни изследвания на обект “Укрепване на свлачище Кранево” (1983)
3. Моделни изследвания на брегозащитен комплекс в района на гр. Каварна (1984)
4. Моделни изследвания на бреговата ивица и яхтено пристанище край гр. Царево – кв. Василико (1985)
5. Моделни изследвания на брегоукрепване при гр. Бяла (1987)
6. Моделни изследвания на защитни съоръжения в района на гр. Приморско - ж.к. Китен – юг (1989)
7. Числено моделиране на въздействието на брегозащитни съоръжения върху плажа на Ахелой (1991)
8. Моделни изследвания върху разпространението на рaзтворими замърсители при въздействие на вълнение и течения в бреговата зона (1993)
9. Автоматизирана система за прогнозна оценка на хидро- екологичните характеристики на инженерно въздействие в бреговата зона (1995 -1998)
10. Моделни изследвания на брегозащитна система “Изкуствен риф – подхранван плаж” (2001 - 2002)

TOP

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките