Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Услуги и Продукти

Разработване и изработване на експериментално оборудване

•  Разработване на експериментално оборудване – автоматизирани установки за задаване на принудителни колебания на корабния модел, устройства за тарировка на датчици, рулеви машини и др.

•  Разработване на силови задвижвания с честотни инвертори за експериментални установки, буксировъчни колички, гребни винтове и др., управлявани от РС ;

•  Изработване и комплектоване на датчици за измерване на физически величини – вълнови профил, сили, моменти, премествания, скорости и ускорения (линейни и ъглови) за осигуряване на хидродинамичните експерименти;

•  Интерфейсиране на датчици – усилватели и нормиращи устройства, преобразуватели на сигнали, устройства за галванично разделяне и др.

•  Комплектоване на системи за сбор и обработка на данни от провежданите експерименти и разработване на програмното им осигуряване на базата на LabView ;

•  Разработване на системи за компютърна симулация, тренажорни системи и др.

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките