Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Услуги и Продукти

Риболовни и рибовъдни съоръжения


  • Измерване на силите върху риболовни мрежи и на деформацията на мрежите под влияние на течения и вълни

  • Измерване на вътрешни огъващи моменти и сили в плаващи рибовъдни клетки при течения и вълни

  • Измерване на моменти и сили между елементите на плаващи рибовъдни клетки при течения и вълни

  • Изпитания и проектиране на системата за закотвяне

  • Буксировъчни изпитания на пелагични тралове и определяне формата на трала и действащите сили
 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките