Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
 

Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна,
международно известен като
Bulgarian Ship Hydrodynamics Centre (BSHC)

ЗА НАС

Исторически данни

BSHC е създаден преди 36 години с финансовата и експертна помощ на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и на Международната морска организация (ИМО) като научноизследователски и експериментален център в областта на хидродинамиката на кораби, плаващи обекти и съоръжения. С подкрепата на тези организации и на българското Правителство, както и с помощта на специалисти от водещи в света институции в Англия, Германия, Холандия, Щвеция, Русия, Япония и САЩ е изградена научната инфраструктура и е подготвен високо квалифициран кадрови състав за широко спектърната дейност на Центъра.

1973-1976 - Построени са основните експериментални съоръжения на Центъра.
1976 -  Официално е открита Научноексперименталната база по корабна хидродинамика (НЕБКХ) - в рамките на Института по корабостроене във Варна.
1 юли 1977 - НЕБКХ е трансформирана в Институт по корабна хидродинамика (ИКХ) като поделение на ДСО “Корабостроене” към Министерството на машиностроенето и металургията.
1990 -ИКХ е преобразуван в Институт по хидро- и аеродинамика (ИХА) към БАН.
1992 -ИХА преминава от БАН към Министерството на промишлеността.
1 юни 2004 - ИХА преминава от Министерството на икономиката към БАН За повече информация натиснете ТУК

 

НАЗАД

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките