Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Съоръжения

 


ИХА провежда изследвания и извършва инженерни и консултантски услуги по проекти, свързани с пристанищно и брегово инженерство, управление на бреговата зона и опазване на околната среда.

За изследване на хидродинамични, наносни и екологични процеси в бреговата зона, в хидротехническите съоръжения на ИХА се провеждат моделни изследвания в условия на регулярно или нерегулярно вълнение, и течения.


Вълнови Басейни
Закрит вълнови басейн Открит вълнови басейн Други параметри:
Дължина - 20 м
Широчина - 17 м
Дълбочина - 0.5 м
Площ - 700 м2
Дълбочина - 0.5 м
Подвижен пневматичен вълнопродуктор

Височина на вълната - до 0.15 м

Период на вълната - 0.5-1.8 сек

Изменение на вълновото направление в ъглов диапазон от 120 градуса

Инструментариум:
 • Измерване на вълни – система от вълнови сонди за измерване динамичната промяна на водното ниво, основана на 16-канален вълномер с диапазон на измерване ± 0.25 м и разрешаваща способност 0.5 мм
 • Микровъртушки с диаметър 10 мм за измерване скоростта на течение, измерителен диапазон от 0.05 до 0.50 м/с; Безконтактни измерители - профиломери, с измерителен диапазон ± 0.25 м и разрешаваща способност 1 мм, за измерване измененията на моделираното морско дъно
 • Система за измерване концентрацията на соли във водата на базата на 12- канален измерител на проводимостта (диапазон на измерване на солеността: от 0 до 4 o/oo, разрешаваща способност 1 куб. см.
 • • Компютърна система за сбор и статистическа обработка на експерименталните данни, и за контрол и управление на експеримента

TOP


Вълнови канал


Закрит вълнови басейн Други параметри:
Дължина - 30 м
Широчина - 0.8 м
Дълбочина - 0.9 м

Вълнопродуктор, регулярни и нерегулярни вълни
     Височина на вълната - до 0.2 м
     Честота на вълната - 0.6-2.5 сек

Единични вълни
     Височина на вълната - до 0.4 м

Макс.скорост на течението - до ± 0.4 м/сек


Инструментариум:
 • Измерване на вълни – система от вълнови сонди за измерване динамичната промяна на водното ниво, основана на 16-канален вълномер с диапазон на измерване ± 0.25 м, и разрешаваща способност 0.5 мм
 • Микровъртушки с диаметър 10 мм за измерване скоростта на течение, измерителен диапазон от 0.05 до 0.50 м/с;
 • Шест- компонентен динамометър с възможност за измерване на силови компоненти до 500 N
 • Система за измерване на динамично налягане (вкл. ударно вълново налягане) с различни типове датчици за налягане с измерителен диапазон 0,2 до 5,0 x 105 Pa
 • Едно- и дву- компонентни датчици за сила в широк измерителен диапазон
 • Подводна телевизионна система за наблюдение на вълновата кинематика и динамиката на наносни явления
 • Компютърна система за сбор и статистическа обработка на данните, и за контрол и управление на експеримента

TOP

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките