Конкурси
Новини
Полезни връзки
Дълбоководен басейн Мореходен и Маневрен басейн
Услуги и Продукти
Ефективност на водния транспорт

Проектиране на енергоспестяващи морски и речни съдове
Нов дизайн и инженерингови концепции за кораби в употреба
Спецификация на енергоспестяващи условия
Разработка на компютърна система за контрол на дейността на кораба

Интермодални транспортни вериги
Телематични връзки между пристанища, съдове и администрация
Анализ на въздействието на навигацията върху околната среда.

 

За нас :: Структура :: Състав :: Дейности :: Съоръжения ::Партньори ::Академичен състав ::Новини ::Контакти

 Последна промяна 29 Август 2014
  
Българска Академия на Науките